Röd text: Flaggor som enbart får användas av tävlingsledaren eller hans assistent.


Nationsflagga:
Start.


Röd flagga svängande:
Träning eller race avbrutet Samtliga förare återvänder i långsamt tempo till bandepån. Får endast visas på tävlingsledarens order.


Röd flagga hållen stilla:
Förare får inte passera den röda flaggan. Rödflagg får också användas för att visa att banan är avstängd.
Får endast visas på tävlingsledarens order.


Svart flagga hållen stilla:
Visad tillsammans med förares tävlingsnummer (vita siffror på svart botten) Angiven förare skall stanna vid bandepån nästa gång han uppnår densamma.


Teknisk flagga. "Apelsinflagga" hållen stilla:
Visas tillsammans med förarens tävlingsnummer Informerar berörd förare att han/hon har mekaniskt fel, eller fel på personlig utrustning som kan orsaka skada för sig själv och/eller andra. Föraren måste lämna banan omedelbart på ett säkert sätt, och ställa sig i en säker zon.
OBS! Kan även visas på posteringarna.

Blå flagga visas med målflagga svängande:
Används när förare är på väg att varvas omedelbart efter eller på mållinjen. Betyder att den varvade föraren har ett varv kvar.


Svart-vit-rutig flagga svängande:
Den flagga som alla förare vill se först. Målflaggan


 


Flaggor som används på posteringar:


Grön flagga hållen stilla:
Banan klar. Visas stilla på alla posteringar runt banan på alla träningar, sightinglap, warmup lap.Grön flagga användes även av postering vid sektion efter den som visar svängande gul flagga


Blå flagga svängande:
Du kommer att bli omkörd av en snabbare förare. Detta är en ren informationsflagga Fortsätt att hålla Ditt spår. Gör inga förflyttningar i sidled för att försöka bereda plats. Den andra förare har redan tidigare planerat omkörningen.


Vit flagga + gul flagga svängande:
När fordon stannar skall även den gula flaggan visas. Gula och vita flaggorna skall då visas svängande samtidigt.


Vit flagga svängande:
Skall visas svängande 2 posteringar före incident. Tjänstefordon på banan (t.ex. ambulans). Kör mycket försiktigt. Gäller även för andra långsam-gående fordon t.ex. cykel med något fel.


Gul flagga svängande:
Visas minst 2 posteringar före incident. Omkörning absolut förbjuden. Var beredd att stanna. Omkörning förbjuden tills dess grön flagga visas eller nästa postering som inte visar någon flagga passerats. Vid omkörning på gul flagga, vid fri träning utdöms böter upp till 1 000 kr. Vid tidsträning skall den omkörande förare starta sist oavsett tidsträningsresultat. Vid race gäller uteslutning eller minst 30 sek tidstillägg


Gul flagga med röda ränder hållen stilla:
Främmande material t.ex. olja som kan förorsaka halka på banan. Kan även visas vid plötsligt nedfallande regn för att varna förarna om halka. Skall visas på 2 posteringar före situationen. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Efterföljs av grön flagga.

Kan även visas vid plötsligt nedfallande regn för att varna förarna om halka.

Upp igen

 
NRS
Norra Roadracing Sällskapet

Föreningssparbanken: Bankgironr: 5427-0822
ORG-Nr : 802476-9708
Föreningsnummer: 37451-27