räknare
NRS Norra Roadracing Sällskapet
     

 KALLELSE NRS ÅRSMÖTE 2018:
Härmed kallas du medlem till 2018 års årsmöte i NRS som kommer att hållas i Albatross MC:s lokaler i Härnösand, söndagen den 7 oktober kl. 13:00. Vore snällt om du kunde viga en stund till föreningen då. Tacksam om du kan meddela ditt deltagande på enklaste vis för att underlätta mötets administrationen och inköp. Tack på förhand!
Anmäl dig HÄR till mötet för enkelhetens skull.

TRÄNINGAR OCH PRISER FASTSTÄLLDA FÖR 2018...
Klicka HÄR och läs mer...

OBS! NYA ÄGARE MITTSVERIGEBANAN!
Läs mer under nyheter. Klicka och läs och njut...

BLI MEDLEM I NRS:
Du som är intresserad av roadracing, gå med i NRS, så kommer du med i vårt härliga gäng. Vi kan hjälpa dig med de utbildningar du önskar, vare sig du är funktionärsintresserad eller vill bli roadracingförare.
Du har då möjlighet att träna med oss på våra roadracingträningar om du genomfört licenskursen
Klicka HÄR för att se hur du gör för att gå med i föreningen.
Medlemsavgiften hos oss är låga 200 kr/år. Du betalar in den på det vis du ser nedan.
Sätt in 200 kr på följande bankgiro:

Bankgironr: 5427-0822

Betalningsmottagare: Norra Roadracing Sällskapet, NRS
Glöm inte skriva ditt namn, så vi ser vem som betalat.

NORRA ROADRACING SÄLLSKAPET
NRS, bildades den 10 mars 2002.
Anledningen till att NRS bildades, var
att vi ville kunna ta hand om
funktionärer på ett professionellt sätt.
Anmälan till kurser och förfrågningar
rörande utbildningar, kontakta Per Berglund
per.ber@n-r-s.se

För att bli licensierad funktionär
krävs följande.


Bli medlem i NRS>>>


NRS på sporthoj.com


 
NYTT STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
(2018-09-18)
Nu ligger det senaste styrelsemötesproto-
kollet på vår medlemssida. Bara logga in
och se vad som sas och bestämdes...

NYTT NYHETSBREV, Nr 79 (2018-08-31)
Nu finns det senaste nyhetsbrevet på vår
medlemssida.
Logga in och läs det senaste som hänt...

NY MEDLEMSAVGIFT INFÖR 2018
Nu är det åter dags att betala in medlems-
avgiften inför 2018. På årsmötet bestämdes
det att höjaårsavgiften till 200 kr/år.
Årsavgiften har varit oförändrad i 8 års tid,
men kostnaderna ökar för bank, IT, SVEMO-
avgifter, licenser, mm. Detär det som bidrar
till höjningen.
Medlemsavgiften skall vara inbetald senast
den 31/12-2017

Du betalar in din medlemsavgift så här:
Sätt in 200kr på följande vis:

Bankgironr: 5427-0822
Betalningsmottagare: NRS
Glöm ej skriva vem det är ifrån, så vi kan
bokföra rätt person för inbetalningen.
Tack på förhand för att du hjälper oss med
detta, och betalar i tid.

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2017
Söndag den 1 oktober kl. 13:00 hölls
NRS:s årsmöte i ALBATROSS MC:s lokaler
i Härnösand. Nu kan du logga in och läsa
vad som hände på mötet...
Startträning


VAD GÖR FUNKTIONÄRERNA
Funktionärernas uppgifter är många
och viktiga. De viktigaste är att med
olika flaggsignaler informera och
varna förarna om olika situationer.


 

Medlem logga in>>
NRS
Norra Roadracing Sällskapet

Föreningssparbanken: Bankgironr: 5427-0822
ORG-Nr : 802476-9708
Föreningsnummer: 37451-27